V., G.; V., G.; S., P.; A., R.; A., L.; P., R. S.; K., B. Assessment of Drought Over Parambikulam Aliyar Basin of Tamil Nadu. International Journal of Environment and Climate Change, v. 10, n. 10, p. 35-42, 15 set. 2020.